Zorg en Zekerheid boekt positief resultaat in 2009

Het jaarbericht 2009 bevestigt het succes van het klantgerichte opereren van de Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Ondanks de kredietcrisis en de onder druk staande zorgmarkt boekte de Zorg en Zekerheid Groep over 2009 een positief resultaat van 15.7 miljoen en zag het aantal verzekerden stijgen tot bijna 390.000 verzekerden. Resultaten die alle reden geven om de actieve benadering van de zorgverzekeraar naar haar klanten ook in 2010 voort te zetten.De positieve trend uit 2007 en 2008  zette zich voort met een meer dan marktconforme stijging van het verzekerdenaantal in 2009. Het verzekerdenaantal nam met 10.000 verzekerden toe en ook de resultaten op het gebied van klanttevredenheid overtroffen de verwachtingen. In 2009 scoorde Zorg en Zekerheid een positie in de top 3 van de Consumentenbond als beste zorgverzekeraar. Ton van Houten, voorzitter van de Raad van Bestuur schrijft de resultaten toe aan de optimale dienstverlening naar klanten van Zorg en Zekerheid: ‘De belangrijkste succesfactor achter de gezonde groei van ons bedrijf, is onze uitstekende dienstverlening. Klanten, bestaand en nieuw, waarderen de investering en het permanent sturen op de strategie van klantvriendelijkheid.’

De zorgverzekeraar is doorlopend actief als het de zorg en gezondheid van haar verzekerden betreft. Bij tal van regionale activiteiten is Zorg en Zekerheid actief betrokken, de kwaliteit van dienstverlening, zorginkoop en preventie zijn voortdurende punten van aandacht in een zorgmarkt, die zich kenmerkt door bezuinigingen en onzekerheden. Zorg en Zekerheid sloot 2009 af met een positief financieel resultaat. Het vooruitzicht voor dit jaar toont hetzelfde beeld.

Zorg en Zekerheid ziet zich gesteld voor de belangrijke uitdaging om binnen de bezuinigingsontwikkelingen de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Een uitdaging die zij graag aangaat door voortzetting van haar klantgerichte handelwijze. Met een productassortiment op maat, een reële premiestelling met een gezonde marge én haar optimale dienstverlening zal regionale zorgverzekeraar haar stevige positie continueren.

Bron: Zorg en Zekerheid

Recent Posts