Wat verandert er in 2016?

Uiterlijk 19 november weten we de nieuwe premies van alle zorgverzekeraars. Wat worden de komend jaar de belangrijkste veranderingen?

Hoe lang heb ik nog om te wisselen van zorgverzekeraar?
  • 00 days
  • 00 hours
  • 00 minutes
  • 00 seconds
Zorgverzekering vergelijken

Vind hier je zorgverzekering voor 2016

Chronisch lijst

Verzekerden van achttien jaar en ouder die fysiotherapie of oefentherapie nodig hebben in verband met één van de chronische aandoeningen die vermeld zijn op de zogenoemde ‘lijst Borst’, hebben recht op deze zorg ten laste van de zorgverzekering. Het aantal behandelingen dat zelf betaald moet worden, wordt uitgebreid tot de eerste twintig behandelingen. En vanaf januari 2012 zijn de meeste reumatische ziektes alsook hartaandoeningen van deze lijst gehaald.

Het basispakket is in 2011 uitgebreid met negen behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Deze vorm van fysiotherapie leidt per saldo tot een besparing, omdat het gebruik van incontinentiemateriaal vermindert en een operatie kan voorkomen.

Eigen risico gaat 10 Euro omhoog

Naast het vrijwillig eigen risico, is er ook een wettelijk verplicht eigen risico, dat geldt voor iedereen en dat is voor iedereen hetzelfde. In 2015 was dit 375 euro per jaar, in 2016 wordt dat 385 euro. Voor een paar belangrijke soorten medische zorg, zoals ziekenhuiszorg en geneesmiddelen, moet u dus de eerste 385 euro uit eigen zak betalen. Pas nadat u dit bedrag hebt opgemaakt, begint de dekking door de basisverzekering. Bezoek aan de huisarts valt overigens niet onder het eigen risico, net zomin als kraamzorg en verloskunde. Sinds 2015 geldt dit ook voor wijkverpleegkunde: eigen betalingen voor verpleging en verzorging thuis zijn hiermee vervallen. Ook de zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar valt buiten het eigen risico.

Zorgtoeslag iets hoger

De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor de basisverzekering, voor mensen met lagere inkomens. Die toeslag gaat in 2016 voor vooral mensen met de laagste inkomens iets omhoog, met waarschijnlijk zo’n 6 euro per maand. Mensen van 65 jaar of ouder lopen de kans dat hun zorgtoeslag minder wordt of zelfs helemaal vervalt bij een eigen vermogen boven een bepaalde grens. De extra vrijstelling van vermogen voor wie recht heeft op AOW vervalt namelijk per 1 januari 2016.

Bron: NPCF Keuzegids

Zorgverzekering vergelijken

Vind hier je zorgverzekering voor 2016