Zorgthermometer ‘Verzekerden in beeld’ is uit

Vandaag verschijnt de Zorgthermometer ‘Verzekerden in beeld’. Naast de feiten en cijfers over de verzekerden die van zorgverzekeraar wisselden, besteden wij in de nieuwe Zorgthermometer onder andere aandacht aan het verplicht en vrijwillig eigen risico, de marktaandelen van zorgverzekeraars, het aanbod van polissen en de overstapcijfers van verzekerden.

Verzekerdenmobiliteit 2014-2015

 • In 2015 is 6,8% van de verzekerden uit eigen beweging overgestapt naar een andere risicodrager. Dit zijn ruim 1,1 miljoen overstappers.
 • Wanneer de overgang van groepen verzekerden (collectieven) wordt meegerekend, is het overstap- cijfer 7,3%. – Het overstapcijfer op concernniveau is 6,1%.
 • Het percentage verzekerden dat sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet minimaal één keer van verzekeraar wisselde, bedraagt 31%.
 • Het aantal polissen waaruit verzekerden kunnen kiezen is in de afgelopen vijf jaar gegroeid van ruim 52 naar 71. Het aantal zorgverzekeraars nam in diezelfde periode af van 28 naar 25.

Ontwikkeling marktaandelen

De vier grote concerns (Achmea, CZ, Menzis, VGZ) hebben gezamenlijk 89% van de markt in handen. Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet was dit 91%. Het marktaandeel van Achmea en VGZ is in recente jaren afgenomen, terwijl het marktaandeel van CZ juist toeneemt. Van de vijf kleine verzekeraars is DSW de sterkste groeier in 2015 met 15%. Daarnaast laat ONVZ over de laatste twee jaar een gestage groei zien van in totaal 11% en is ASR de grootste groeier sinds 2006.

Keuzes rondom premie

 • De gemiddelde nominale jaarpremie voor het basispakket stijgt met 5,3%.
 • Voor het eerst sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet daalt het aandeel van collectief verzekerden ten opzichte van individueel verzekerden. Het aandeel collectief verzekerden bedraagt in 2015 68,9%.
 • In 2015 is 7% van de verzekerden via één van de zestien selectieve polissen verzekerd. In 2014 had 4% van de verzekerden een dergelijke polis.

Keuzes rondom eigen risico

 • In 2015 kiest 12% van de verzekerden voor een vrijwillig eigen risico, waarvan 69% voor het maximale eigen risico.
 • Zowel het aantal verzekerden met een vrijwillig eigen risico als het aantal verzekerden met het maximale eigen risico neemt al jaren toe. Deze toename gaat gelijk op met de verhoging van het verplichte eigen risico.
 • Van de verzekerden zonder vrijwillig eigen risico maakt 51% het eigen risico vol; van de verzekerden met € 100,- vrijwillig eigen risico maakt 30% het volledige eigen risico vol; bij de verzekerden met het maximale eigen risico is dit bijna 10%.

Aanvullende verzekeringen

 • Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet is het percentage verzekerden zonder aanvullende verzekering toegenomen van 6% in 2006 naar bijna 16% in 2015.
 • In 2013 bedraagt de gemiddelde jaarpremie € 314,- per aanvullend verzekerde. Daarmee is de premie voor het eerst gedaald sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet.
 • Tandartskosten vormen de grootste kostenpost binnen de aanvullende verzekeringen. 78% van de volwassenen en 55% van de kinderen is aanvullend verzekerd voor tandartskosten.
Recent Posts