Collectieve IZZ Basisverzekering (natura) daalt met € 185 per jaar

De premie voor de collectieve IZZ Basisverzekering variant natura bedraagt per 1 januari 2014 € 83,50 per maand. In vergelijking met 2013 is dit een daling van de premie met € 185 per jaar. De belangrijkste redenen voor de daling van de premie zijn de lagere zorgkosten voor o.a. ziekenhuiszorg en medicijnen en de stijging van de collectiviteitskorting van 8% naar 10%. De premie voor de aanvullende Zorg voor de Zorg verzekering – het pakket waarvoor in de meeste zorg-cao’s een werkgeversbijdrage geldt – blijft in 2014 gelijk. De premie van de overige aanvullende verzekeringen daalt in 2014 met ongeveer 5%.

Nieuw in 2014: de modules Tand, Fysio en Buitenland

Het assortiment van de aanvullende IZZ Zorgverzekeringen wordt in 2014 uitgebreid met een nieuwe modulaire productlijn. Speciaal voor de mensen die geen samengestelde pakketten willen, zijn er modules voor Fysiotherapie, Tandzorg en Buitenland dekking. De premies voor de modules variëren van € 1 per maand voor de module Buitenland Europa tot € 20 per maand voor de module Tand Beter. Met de modulaire productlijn sluit IZZ aan op de behoefte aan kleine aanvullende verzekeringen tegen een lage prijs.
Nieuw in 2014 is dat ieder gezinslid van 18 jaar en ouder binnen de IZZ Zorgverzekering onafhankelijk van elkaar kan kiezen voor een aanvullende verzekering. Hiermee krijgen deelnemers aan de collectieve IZZ Zorgverzekering de mogelijkheid hun aanvullende verzekering optimaal af te stemmen op hun persoonlijke behoefte. Met ingang van 2014 gaan meeverzekerde studerende kinderen vanaf 18 jaar premie betalen voor hun aanvullende verzekering. Kinderen tot 18 jaar blijven ook in 2014 gratis aanvullend meeverzekerd met de hoofdverzekerde.
Recent Posts