Consumenten willen fysiotherapie in het basispakket

Consumenten en overheid hebben verschillende ideeën over vergoeding van zorg vanuit de basisverzekering. Zo vindt 84% van de consumenten dat de fysiotherapeut thuishoort in het basispakket. Volgens 85% hoort ook de tandarts in het basispakket, terwijl hulp bij het stoppen met roken er wel uit mag blijven.

Per 1 januari gaat de rollator uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat is tegen het zere been van 44% van de consumenten. Iets meer dan een kwart vindt dat dieetadvies erin thuishoort, en stoppen met roken in het basispakket vindt slechts 15% een goed idee. Dit blijkt uit een peiling van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Specialist en tandarts

Consumenten en overheid hebben verschillende opvattingen over vergoeding vanuit de basisverzekering. Voor wat betreft bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp en medisch specialist zitten ze op een lijn. Maar de versobering per 2012 van vergoeding van fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg vallen in minder goede aarde. Fysiotherapie hoort volgens 84% thuis in het basispakket, en geestelijke gezondheidszorg volgens 59%. Ook vindt 85% dat de tandarts in de basisverzekering thuishoort.

Draagvlak

NIVEL-programmaleider Judith de Jong: “Niet alle pakketverschuivingen kunnen op draagvlak rekenen onder consumenten. Maatschappelijk draagvlak is echter wel belangrijk. Het zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit en iedereen betaalt voor het basispakket. Zeker nu de kosten van de gezondheidszorg en premies stijgen is draagvlak voor de inhoud van het basispakket belangrijk. Als veel mensen het idee hebben dat ze veel moeten betalen voor zorg die volgens hen helemaal niet in het basispakket thuishoort, komt de houdbaarheid van ons zorgstelsel onder druk te staan. En dit kan tot gevolg hebben dat mensen af willen van een verplicht basispakket. Op dit moment wordt al gekeken naar mogelijkheden om consumenten te betrekken bij het pakketadvies.”

Bron: Nivel

Recent Posts