Consument betaalt vaker bij voor niet-gecontracteerde zorg

Verzekerden die een behandeling ondergaan bij zorgaanbieders waar hun verzekeraar geen contract mee heeft, moeten goed opletten welke kosten zij zelf moeten betalen. Consumenten krijgen niet-gecontracteerde zorg niet altijd meer volledig vergoed, bijvoorbeeld in de GGZ. Dat blijkt uit de Marktscan Zorgverzekeringsmarkt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor verzekeraars is het steeds belangrijker om  helder te zijn hoe hoog die vergoeding precies is.

Bij het keuzemoment voor de zorgverzekering in het najaar is het zaak goed te bekijken met welke zorgaanbieders (bijvoorbeeld fysiotherapeuten) een verzekeraar een contract heeft, en wat je zelf moet bijbetalen als je kiest voor een niet-gecontracteerde aanbieder. Verzekeraars moeten dit op hun website duidelijk laten zien.

De NZa vindt de scheiding in vergoeding tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde aanbieders een positieve ontwikkeling. Zorgverzekeraars kopen selectief in: welke aanbieder levert goede zorg tegen een goede prijs? Die zorg vergoedt de verzekeraar volledig. Consumenten die liever bij een andere aanbieder zorg willen afnemen, moeten vaak zelf bijbetalen. Verzekeraars kopen bij ziekenhuizen bepaalde behandelingen selectief in. Als verzekeraars de vergoedingen niet zouden beperken, betalen zij alle kosten en lopen de verzekeringspremies op.

De NZa verduidelijkte dit voorjaar het toezichtskader zorgplicht op dit punt: iedere vergoeding tussen de 1% en 100% is mogelijk. Verzekeraars moeten vooraf wél duidelijk zijn hoe hoog de vergoeding is. En daar schort het soms aan, ziet de NZa. Dit jaar kwamen er bijvoorbeeld veel vragen binnen over de hoogte van vergoedingen voor mondzorg in het aanvullende pakket. De NZa controleert of de websites van verzekeraars hier helder over zijn en stuurt als nodig bij. Ook vindt de NZa het wenselijk dat verzekeraars voor het keuzemoment van de zorgverzekering duidelijk zijn over wat ze te bieden hebben: je moet weten wat je koopt.

Uit de marktscan blijkt verder dat het aantal consumenten dat van verzekeraar wisselt, weer is gestegen, 6% wisselde vorig jaar van verzekeraar. De consument heeft zich in 2012 bijna € 40 miljoen aan premiegelden bespaard door over te stappen naar een andere zorgpolis. Ook het aantal collectieve verzekeringen nam toe, met 2%. Vooral de collectiviteitskorting bij internetverzekeringen is hoog, 9%. Verzekerden hebben een steeds hoger eigen risico, en nemen minder vaak een aanvullende verzekering.

Download de marktscan
Bron: NZa

Recent Posts