‘Eigen risico zorg naar 400 euro’

In 2013 gaat waarschijnlijk het eigen risico in de zorg naar 400 euro. Dit jaar is het eigen risico 220 euro. Dat melden diverse media.

Op de zorg moet 1 miljard euro worden bezuinigd, dat hebben de VVD, CDA, D66, Groenlinks en ChristenUnie in het crisisakkoord bepaald. De laagste inkomens moeten gecompenseerd gaan worden, maar het is nog niet bekend hoe dit gaat gebeuren.

Wat betekent de verhoging van het eigen risico?
Iedereen heeft in 2012 een verplicht eigen risico van 220 euro. Dit betekent dat u dat deel van de zorgkosten zelf moet betalen. Dit geldt alleen voor zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Geen rekening
Voor de zorg van de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg, bevolkingsonderzoeken, griepprik (voor risicogroepen) en tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar zal uw zorgverzekeraar geen rekening sturen.

November 2012
In november 2012 krijgt iedereen van zijn of haar zorgverzekeraar een aanbieding voor 2013 in de bus. Rond Prinsjesdag wordt het pakket van de basisverzekering bekend gemaakt.

Bron: Verzekeringssite

Recent Posts