Hoogste aantal overstappers sinds nieuw zorgstelsel

Begin 2012 waren er ongeveer 1 miljoen overstappers, 6% van de zorgverzekerden. Het hoogste aantal sinds de invoering van het zorgstelsel in 2006.

Het is niet zo vreemd dat er in de overgang van 2011 naar 2012 het meest overgestapt is. Er lijkt een duidelijk verband te zijn met de stijging van de premies.

Vooral in 2012 lijkt ook het grote verschil tussen de laagste (internetpolissen) en de hoogste premie een belangrijke rol te spelen.

Van 2006 naar 2012

Tussen 2006 en 2007 was er al een flinke prijsstijging en daardoor een overstappercentage van 4,5%. In 2008 daalden de premies en maar 3,5% stapte over.

Deze premiedaling van 2008 had echter te maken met de overgang van de no-claimregeling naar het eigen risico. Feitelijk betaalde je daardoor meestal meer in de praktijk. Bij de no-claimregeling kreeg je namelijk nog je geld terug aan het eind van het jaar als je weinig of geen zorg ‘gebruikte’.

In 2009 stegen de premies licht en weer stapte 3,5% over. Door opeenvolgende grotere prijsstijgingen werd het in 2010 4%, in 2011 5,5% tot uiteindelijk in 2012 6%.

Feiten van 2012 op een rij

  • De gemiddelde premie van de basisverzekering steeg met € 25,- (2%).
  • Het aantal mannen en vrouwen dat overstapte, is ongeveer gelijk.
  • In de leeftijdsgroep 18-34 jaar stapte men het meeste over.
  • De Randstad stapte het meest over, in Friesland en Zeeland het minst.
  • In alle lagen van de bevolking kwam overstappen gelijkwaardig voor.

Bron: Kiesbeter

Recent Posts