Fysiotherapie te duur voor mensen met reuma

Een meerderheid van de respondenten van het Meldpunt Fysio-therapie (82%) verwacht dit jaar de eigen kosten voor fysiotherapie niet te kunnen betalen. Dat blijkt uit een analyse van het Reumafonds in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction. Daarnaast worden mensen met reuma door zorgverzekeraars geweigerd voor een aanvullende verzekering.

Het Reumafonds startte in januari een onderzoek omdat mensen met reuma per 1 januari geen fysiotherapie meer vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Van de 2,3 miljoen mensen die leven met reuma (inclusief artrose), heeft 1,1 miljoen zodanig ernstige klachten dat zij gebruik maken van fysiotherapie (TNO, 2011). In drie weken tijd hebben meer dan 2800 mensen via het Meldpunt Fysiotherapie gereageerd.

Geschrokken

“We zijn erg geschrokken van de resultaten. Voor veel mensen met reuma heeft deze maatregel enorme gevolgen voor hun persoonlijke leven”, zegt Lodewijk Ridderbos, algemeen directeur Reumafonds. “In totaal verwacht 82% van de respondenten de eigen kosten dit jaar niet te kunnen betalen, deels omdat hun beperkt aanvullende verzekering minder behandelingen vergoedt en deels omdat de premie voor onbeperkte fysiotherapie te duur is voor hen.”

Aanvullend verzekeren niet altijd mogelijk

13% van de respondenten die geen (onbeperkt) aanvullende verzekering hebben, vroegen die wel aan, maar zijn geweigerd door zorgverzekeraars. Dit staat haaks op het antwoord van minister Schippers van VWS op Kamer-vragen, waarin zij stelt dat “er voldoende keuzemogelijkheden zijn voor degenen die een aanvullende verzekering willen afsluiten. De gevallen waarin medische selectie wordt toegepast betreffen voornamelijk de tandverzekeringen en de zeer uitgebreide aanvullende verzekeringen.”
Ridderbos meent dat minister Schippers onvoldoende inzicht heeft in de werkwijze van zorgverzekeraars.

Extra druk op de gezondheidszorg

Als zij geen fysiotherapie meer volgen, verwacht 95% van de beperkt verzekerden problemen bij het dagelijks functioneren. 73% denkt meer medicijnen te moeten gebruiken en 58% is bang zich vaker ziek te moeten melden. Ridderbos: “Dat zou betekenen dat de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn niet alleen duur uitpakt voor de samenleving, maar ook heel negatief uitpakt voor mensen met reuma.”

Acties Reumafonds

Ridderbos: “Dit is het topje van de ijsberg. Wij vinden de resultaten van het Meldpunt Fysiotherapie zo ernstig, dat we verder onderzoek gaan doen. Zo willen we onder meer precies weten hoeveel mensen met reuma in totaal gestopt zijn met fysiotherapie. Daarvoor doen we een beroep op het KNGF, de beroepsvereniging van fysiotherapeuten. Met de resultaten kunnen we naar de zorgverzekeraars en de minister stappen.” Een belangrijk onderdeel in het gesprek met de zorgverzekeraars is hun toegepaste medische selectie.

Het Meldpunt Fysiotherapie is nog steeds bereikbaar.

Bron: reumafonds.nl

Recent Posts