Zorgverzekeraars gaan voor beperkte stijging zorgkosten

Uit de rijksbegroting 2012 blijkt dat Nederland opnieuw te maken krijgt met stijgende zorgkosten. Zorgverzekeraars vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling, zeker in het licht van de dalende koopkracht. Zij voelen zich verantwoordelijk om de zorgkosten niet onnodig te laten stijgen en de premie zo laag mogelijk te houden. Dit doen zij onder meer door volumebeheersing in de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ook blijven zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg bevorderen. Zorgverzekeraars werken zonder winstoogmerk en geven gemiddeld van elke honderd euro premie, 95 euro uit aan de zorg. Zo’n 4 euro is nodig voor beheerskosten en gemiddeld 1 euro is bedoeld voor rendement en benodigde reserves.

Onlangs meldden diverse zorgverzekeraars dat zij een toename zien van het aantal verzekerden die de premie niet meer kunnen betalen en een betalingsregeling aanvragen. De overheid raamt een beperkte premiestijging van 11 euro per jaar. Desondanks komen de hogere zorgkosten toch bij verzekerden terecht, via onder meer een toename van de inkomensafhankelijke bijdrage, het eigen risico en eigen bijdragen. Zorgverzekeraars hebben bovendien te maken met tal van onzekerheden in de kostenontwikkelingen. Deze zijn niet meegenomen in de raming van de overheid, maar moeten de zorgverzekeraars wel meenemen in hun premies.

Hoofdlijnenakkoord ziekenhuizen
Zorgverzekeraars hebben zich in het hoofdlijnenakkoord met VWS, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) gebonden aan beperkte volumegroei voor de ziekenhuizen. Eind augustus waarschuwden de zorgverzekeraars dat de effectieve groeiruimte voor 2012 op landelijk niveau lager is dan in het akkoord vastgelegd. Dit wordt bevestigd in de rijksbegroting. Om de kosten te beheersen en de kwaliteit te verhogen gaan zorgverzekeraars steeds meer over tot gedifferentieerd contracteren. Samen met de beroepsgroep werken zij aan concentratie en spreiding van zorg.

Bron: zn.nl

Recent Posts