Chronisch zieke voelt barrières om te wisselen van zorgverzekeraar

Chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een slechte gezondheid voelen meer barrières dan anderen om te wisselen van zorgverzekeraar, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in BMC Health Services Research.

In het nieuwe zorgstelsel dat in 2006 in Nederland is ingevoerd, is de mogelijkheid te wisselen van zorgverzekeraar een belangrijk principe. De achterliggende gedachte is dat verzekerden wisselen omdat ze ontevreden zijn over de kwaliteit of de premie van hun zorgverzekeraar. Verzekeraars worden daardoor gedwongen te streven naar een gunstige balans tussen premie en kwaliteit van zorg. Wat beide ten goede zou moeten komen. In de onderzochte periode wisselden weinig mensen van verzekeraar: 6% in 2007, 4% in 2008 en 3% in 2009.

Barrières
Opmerkelijk in het onderzoek is dat chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een mindere gezondheid niet minder overstappen dan anderen, maar wel meer barrières voelen om over te stappen. Ze denken bijvoorbeeld dat het voor hen niet mogelijk is om over te stappen of ze zijn bang voor administratieve problemen als ze dat doen. Overstappen blijkt bovendien níet gebaseerd op de kwaliteit van zorg, maar wordt vooral ingegeven door de hoogte van de premie waardoor het discutabel is of de zorgverzekeringswet leidt tot een betere balans tussen prijs en kwaliteit.

Bron: Nivel

Recent Posts