41% stijging zorgverzekering leidt tot 7,9% overstappers

De fiks hogere zorgpremies voor 2011 schudt de consument wakker. Wisselde vorig jaar slechts 4% van de verzekerden van zorgverzekeraar, op dit moment geeft 7,9% aan over te willen stappen. Dat is een enorme sprong ten opzichte vorige week (1) toen 5,2% aangaf te gaan switchen.
Consumenten beseffen blijkbaar dat de zorgverzekering onbetaalbaar dreigt te worden. Sinds de introductie van het nieuwe zorgstelsel zijn de kosten voor de kale basisverzekering gemiddeld met 41% gestegen. De basispremie steeg ‘slechts’ met 18%, de overige 23% komt voor rekening van de overschakeling in 2008 van de no claimkorting naar het verplichte eigen risico. In plaats van een premieteruggave bij niet of weinig gebruik van zorg, moeten verzekerden nu eerst een vast bedrag aan zorgkosten zelf betalen voordat de verzekeraar uitkeert. Ook de jaarlijkse verhoging van dit eigen risico draagt bij aan de premiestijging.

Voor 2011 ging het Ministerie van VWS uit van een gemiddelde stijging van 9%. Verzekeraars konden tot nu toe ongestraft de premies verhogen, omdat verzekerden niet massaal overstapten. Zouden ze dat wel doen dan krijgt marktwerking echt een kans. Daarom roept Independer.nl verzekerden op dit jaar wel over te stappen. Niet alleen om de eigen verzekeraar een signaal te geven, maar ook omdat met overstappen vaak honderden euro’s tot wel 1000 euro (gezin) kan worden bespaard.

Om de premiestijgingen in de toekomst te beperken zouden verzekeraars de groei in zorgkosten moeten beperken, bijvoorbeeld door meer aan zorgsturing te doen en goedkopere zorg in te kopen. Consumenten kunnen dan kiezen tussen een dure polis met volledige keuzevrijheid ten aanzien van hun zorgverlener of een lagere premie met een beperkte keuzevrijheid.

Bron: Independer

Recent Posts