Rollator blijft in basispakket

De rollator verdwijnt niet uit het basispakket. Eerder dit jaar, had het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangekondigd dat de rollator en andere loophulpmiddelen uit het basispakket zouden verdwijnen. Ook de verzekeraars hadden dit al in hun nieuwe polissen voor 2011 aangekondigd.

De minister van VWS heeft op aandringen van de Tweede Kamer besloten deze loophulpmiddelen toch in het basispakket te laten. VWS zal hierover voorlichting geven in de informatiecampagne over veranderingen in de zorg die volgende week van start gaat. Zorgverzekeraars zullen hun verzekerden ook nader informeren.

Bron: MinVWS

Recent Posts