105,75 euro per maand voor basisverzekering bij OHRA Zorgverzekeraar

De individuele premie voor de OHRA Zorgverzekering (restitutieproduct) is voor 2011 vastgesteld op € 105,75 per maand. Per jaar komt dat neer op € 1.269,- euro. OHRA blijft daarmee onder de verwachte landelijke stijging van ruim 10%. De restitutiepolis kent volledige vrijheid in de keuze van de zorgverlener. Ook in 2011 heeft OHRA weer met verschillende werkgevers, instellingen, verenigingen en organisaties afspraken gemaakt, zodat werknemers en leden van een collectief profiteren van voordeel.

De premie voor de OHRA Zorg Compact verzekering komt in 2011 neer op € 95,- per maand, oftewel een jaarpremie van € 1.140,-. De premie voor dit natura internetproduct kan OHRA laag houden, omdat deze verzekering volledig online wordt beheerd. Declaraties en wijzigingen kunnen via Mijn OHRA Zorgverzekering doorgegeven worden. De consument heeft keuze uit zorgverleners waarmee OHRA afspraken heeft gemaakt.
De twee basisverzekeringen kennen beide een pakket aanvullende verzekeringen.

Aanvullende zorgverzekeringen
De aanvullende zorgverzekeringen die gesloten kunnen worden bij de OHRA Zorgverzekering (restitutie) zijn afgestemd op zes levensfasen en hierbij behorende wensen van klanten, te weten jongeren, singles, duo’s, jonge ouders, gezinnen en vijftig plussers. Zo is de vergoeding voor anticonceptie die uit de basisverzekering is verdwenen, opgenomen in alle aanvullende verzekeringen, met uitzondering van de aanvullende verzekering voor senioren. Zo betalen zij niet voor zorg die zij niet nodig hebben. Verzekerden kunnen één keer per jaar tussentijds van aanvullende verzekering veranderen als zich wijzigingen voordoen in hun persoonlijke situatie. Ook kan gekozen worden uit acht aanvullende verzekeringen die tandartskosten dekken.

Naast de basisverzekering OHRA Zorg Compact kan een keuze gemaakt worden uit drie aanvullende verzekeringen. In twee van deze verzekeringen is ook een dekking voor tandartskosten opgenomen.

OHRA heeft de online dienstverlening verder uitgebreid en biedt daarmee service en gemak voor alle klanten.  De zorgverzekeringszaken zijn hiermee eenvoudig online te regelen. Naast de mogelijkheid om nota’s van zorgverleners digitaal te declareren biedt OHRA met de Vergoedingenwijzer helder inzicht in de kosten die worden vergoed in de OHRA Zorgverzekering en bijbehorende aanvullende verzekeringen. Ook biedt OHRA inzicht in de zorgverleners waar men terecht kan, kosten voor eventuele bedragen voor eigen risico en eigen bijdrage.

Bron: OHRA

Recent Posts