NZa tevreden over zorgverzekeraars

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het samenvattend rapport rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2009 gepubliceerd. Hierin staat of de zorgverzekeraars zich in 2009 aan hun wettelijke verplichtingen vanuit de Zorgverzekeringswet hebben gehouden. Centraal staan de acceptatieplicht, het verbod op premiedifferentiatie en de zorgplicht.De zorgverzekeraars hebben zich in 2009 aan het verbod op premiedifferentiatie gehouden. Ook maken zij steeds meer werk van hun zorgplicht. Zo is het gebruik van kwaliteitsindicatoren bij inkoopafspraken toegenomen. Verder lijken verzekerden voldoende toegang te hebben tot zorg en controleren de zorgverzekeraars nagenoeg allemaal of zorgaanbieders de afspraken nakomen over onder meer de omvang en tijdigheid van de zorg.

Of de zorgverzekeraars zich aan de acceptatieplicht houden, onderzoekt de NZa nog. Bij een aantal verzekeraars geldt namelijk een afwijkende inschrijfprocedure voor verzekerden met een betalingsachterstand bij hun huidige verzekeraar. De NZa heeft in 2009 geen gebruik hoeven maken van haar formele handhavingsinstrumenten, zoals bijvoorbeeld het opleggen van verplichtingen en boetes. Wel heeft zij zorgverzekeraars een aantal keer verzocht om zich conform de normen te gedragen. Naar aanleiding van haar bevindingen gaat de NZa in 2010 onder meer onderzoek doen naar mondelinge informatieverstrekking door verzekeraars, het recht op vergoeding van zorg en zorgbemiddeling. Hierover wordt in 2011 gerapporteerd.

Bron: NZa

Recent Posts