Overstappen van zorgverzekeraar

Hoe doet u dat? Maakt het nog uit wat voor soort verzekering precies? En wat is de uiterste datum dat het nog kan?

Hoe lang heb ik nog om te wisselen van zorgverzekeraar?
 • 00 days
 • 00 hours
 • 00 minutes
 • 00 seconds
Zorgverzekering vergelijken

Vind hier je zorgverzekering voor 2020 

Verdere toelichting

De vergoeding van fysiotherapie of oefentherapie geldt voor de behandeling van lichamelijke klachten of aandoeningen. Deze staan vermeld op de zogenaamde chronische lijst. De soort polis bepaalt of een verzekerde zijn eigen therapeut kan kiezen. Voor de kosten geldt het verplichte eigen risico.

Vergoeding voor de behandeling van lichamelijke klachten

Fysiotherapie of oefentherapie is gericht op de behandeling van lichamelijke klachten door bijvoorbeeld een ziekte, ongeval, operatie of aangeboren afwijking. Het heeft tot doel het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen en is onder andere gericht op pijnbestrijding en mobiliteitsverbetering.

De aandoeningen die de fysiotherapeut of oefentherapeut mag behandelen ten laste van de basisverzekering staan limitatief opgesomd in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. Deze bijlage wordt ook wel aangeduid als ‘de chronische lijst’.

Vergoeding aan jongeren tot 18 jaar

Alle jongeren komen in aanmerking voor behandeling van de aandoeningen die op de chronische lijst staan. De duur van de behandeling van bepaalde aandoeningen is beperkt tot een bepaalde termijn.

Jongeren kunnen ook fysiotherapie of oefentherapie krijgen voor andere aandoeningen dan de aandoeningen die op de chronische lijst staan. Zij kunnen daarvoor 9 behandelingen per kalenderjaar krijgen. Als het resultaat onvoldoende is, kunnen zij maximaal 9 extra behandelingen krijgen.

Vergoeding aan verzekerden vanaf 18 jaar

Verzekerden van 18 jaar of ouder komen alleen in aanmerking voor behandeling van de aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening. De duur van de behandeling van bepaalde aandoeningen is beperkt tot een bepaalde termijn.

Zorgpolis bepaalt keuze fysiotherapeut of oefentherapeut

Afhankelijk van het soort zorgpolis is een verzekerde vrij om een fysiotherapeut of oefentherapeut te kiezen of moet hij gebruik maken van een fysiotherapeut of oefentherapeut die een contract met de zorgverzekeraar heeft gesloten.

Daarnaast kan een zorgverzekeraar nadere voorwaarden hebben opgesteld. Zo kan een verzekeraar bijvoorbeeld bepalen dat voor fysiotherapie of oefentherapie een verwijzing nodig is van de (huis)arts of specialist.

Het verschil tussen vergoeding in natura of restitutie

Als uw fysiotherapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar kunt u ervoor kiezen dat uw verzekeraar de behandelkosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt van uw fysiotherapeut een factuur en u kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, dan ontvangt u een factuur die u zelf moet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Verplicht eigen risico

Vanaf 1 januari 2008 geldt voor het eerst een verplicht eigen risico in de zorg. Net zoals de no claim in 2007 geldt het eigen risico alleen voor de basisverzekering. De kosten die u maakt voor fysiotherapie binnen uw aanvullende verzekering hebben geen invloed op uw eigen risico. Omdat fysiotherapie vrijwel geheel in de aanvullende verzekering valt, heeft fysiotherapie vrijwel geen invloed op uw eigen risico.

De fysiotherapeutische zorg die binnen de basisverzekering valt gaat wél ten koste van uw eigen risico. Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat alleen behandelingen fysiotherapie die staan op de chronische lijst, vanaf de tiende (en volgende) behandeling, binnen het basispakket vallen. U kunt bij uw fysiotherapeut navragen of uw behandeling op de chronische lijst staat. Deze kosten hebben dus wél invloed op uw eigen risico. Een uitzondering geldt voor de kosten van fysiotherapie voor kinderen. Kinderen tot 18 jaar hebben recht op maximaal 9 behandelingen in het basispakket, maar fysiotherapie bij kinderen is uitgesloten voor het eigen risico.

Wisselen van zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar geen fysiotherapie vergoedt kunt u van verzekeraar wisselen. U moet echter wel rekening houden met een opzegtermijn wanneer u van zorgverzekeraar wilt veranderen. Alleen als uw zorgverzekeraar de premie verhoogt of de voorwaarden (in negatieve zin) verandert, mag u zonder opzegtermijn overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dit soort aanpassingen geldt meestal per 1 januari. Let op: wacht eerst tot de nieuwe verzekeraar uw aanvraag heeft geaccepteerd en zeg daarna pas uw oude verzekering op! U kunt de zorgvergelijker gebruiken om een afgewogen

Zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U heeft dus geen verwijsbriefje nodig van de huisarts.
Dat heeft voordelen. Zo komt u direct bij de specialist terecht en u kunt meteen aan uw herstel gaan werken. Voor iedereen is er dus wel een specialist, of u jong bent of oud, last hebt van klachten opgedaan tijdens het sporten of het werk of specifieke fysieke klachten hebt aan bijvoorbeeld het bekken, uw kaakgewricht, uw wervelkolom of een opgezette arm na een borstoperatie.

Niet alle behandelingen worden vergoed

Er vindt geen vergoeding plaats van behandelingen die niet als fysiotherapie of oefentherapie beschouwd worden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • psychosomatische fysiotherapie;
 • littekenmassage door een huid- of oedeemtherapeut;
 • UV-B behandeling door een fysiotherapeut;
 • spatadertherapie;
 • cranio-sacraaltherapie;
 • haptonomie of hapto-therapie;
 • kinesiologie;
 • medische fitness en vergelijkbare activiteiten zoals fysio-fitness, Slender You en groepszwemmen;
 • extracorporele shock wave therapie.

Let op: de genoemde voorbeelden bieden geen volledig overzicht.

Bron: NPCF Keuzegids

Zorgverzekering vergelijken

Vind hier je zorgverzekering voor 2020