NZa-actieplan voor overstapseizoen zorgpolis

Ieder najaar kun je kiezen voor een andere zorgpolis. Om een goede keuze te kunnen maken is het belangrijk dat je alle informatie krijgt over de polissen waar je uit kan kiezen. Wanneer moet ik wat zelf bijbetalen? Is mijn fysiotherapeut gecontracteerd? En wat krijg ik vergoed als mijn zorgaanbieder geen contract heeft met mijn verzekeraar? Dit soort vragen zijn van belang als je een polis kiest. Om je te helpen bij het vergelijken van polissen onderneemt de NZa verschillende acties.

Zelfde polis, andere prijs?

Sommige verzekeraars werken samen binnen één concern. Dit kan betekenen dat ze (vrijwel) dezelfde polis aanbieden onder verschillende namen. Terwijl de inhoud vaak zeer vergelijkbaar is, is de premie en de extra service die de verzekeraar levert niet altijd gelijk. Het loont dus om te controleren of je huidige polis goedkoper wordt aangeboden door een zusterverzekeraar. Om het vergelijken makkelijker te maken verplicht de NZa zorgverzekeraars voor de polissen van 2017 op hun website een overzicht te plaatsen van de polissen die sterk op elkaar lijken.

Betere informatie over type polis

De NZa krijgt regelmatig signalen dat burgers onverwacht moeten bijbetalen voor zorg, omdat ze denken dat alle zorg wordt vergoed maar dit bij hun polis niet zo is. Om dit soort onaangename verrassingen te voorkomen, heeft de NZa haar regels aangepast over wat precies een naturapolis of een restitutiepolis mag heten. Verzekeraars zullen voor de polissen van 2017 aangeven of het een naturapolis, een restitutiepolis of een combinatiepolis is:

  • Bij een naturapolis weet je als verzekerde zeker dat je de zorg bij gecontracteerde zorgaanbieders vergoed krijgt. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet je meestal een deel bijbetalen.
  • Bij een restitutiepolis krijg je de kosten van zorg vergoed bij alle zorgaanbieders. Bij een restitutiepolis is het dus niet belangrijk welke zorgaanbieders wel of niet gecontracteerd zijn. Alleen als een zorgaanbieder een heel hoog (excessief) tarief rekent, dan is het mogelijk dat je een extra deel zelf moet betalen. Je kan je verzekeraar vooraf vragen of je dit risico loopt bij de zorgaanbieder waar je graag naar toe wilt.
  • Een combinatiepolis is altijd een variant tussen de naturapolis en de restitutiepolis. Het kan een polis zijn waarbij je voor sommige soorten zorg alleen alles vergoed krijgt als je naar een gecontracteerde aanbieder gaat (natura) en waarbij je voor andere soorten zorg bij alle aanbieders tot het ‘marktconform tarief’ vergoed krijgt (restitutie).

Toezicht op transparantie zorgverzekeraars

De komende tijd bekijkt de NZa de informatievoorziening van verzekeraars nauwkeurig. We onderzoeken de (telefonische) informatieverstrekking. We vragen om opheldering bij en actie van individuele zorgverzekeraars als mensen zich bij ons melden met vragen of klachten. Dit najaar bekijkt de NZa of de websites van verzekeraars helder zijn, en zo volgen er meer acties. Ook de zorgverzekeraars zelf zullen de kwaliteit van hun informatievoorziening onderzoeken. De NZa en verzekeraars werken waar mogelijk samen om de verzekerden zo goed mogelijk te laten informeren.

NZa-overstappanel

Hoe ervaren burgers het overstapproces? Waar hebben zij hulp bij nodig en wat kan de NZa doen? Om een vinger aan de pols te houden en snel te kunnen inspelen op actuele discussies start de NZa na de zomer met een overstappanel, waarbij burgers hun ervaringen en ideeën hierover kunnen delen met de NZa.

Lees verder…

Recommended Posts
NZa-logovragenlijst